ĐÀO TẠO NHÂN SỰ

Với dịch vụ set up phòng gym của SPORTSLAND, chúng tôi sẽ dựa vào định hướng và quy mô phòng tập của chủ đầu tư để tư vấn về sơ đồ nhân sự phù hợp: số lượng nhân sự, vị trí, tiêu chí tuyển dụng, mức lương phù hợp, quy trình đào tạo nhân viên trở nên chuyên nghiệp......

Hotline Bán lẻ và Setup Phòng Gym: 0949 355 888