LÊN Ý TƯỞNG SETUP PHÒNG GYM

Chuyên gia của chúng tôi sẽ cùng bạn phân tích, lên ý tưởng set up với kế hoạch kinh phí đầu tư rõ ràng dựa vào các khía cạnh: nguồn vốn,
đối tượng khách hàng, mặt bằng, quy mô hướng đến, những dịch vụ mang đến cho khách hàng, máy móc cần đầu tư, số lượng nhân sự…

Hotline Bán lẻ và Setup Phòng Gym: 0949 355 888